Friday, April 21, 2017

శ్రీరామ శతకము – 96

సీ :  దాసుని దోషముల్ తరచుగా వినవయ్య
                 విని నన్ను మదిలోన వెఱ్ఱియనకు
        వినయంబులవి నక్కవినయంబులగు దేవ
                 జపము లెల్లను బక జపము లౌను
        మర్కటచేష్టలు మానగలేదెందు
                   శీలంబు మార్జాల శీలమరయ
        శునక వాలమువోలె మనసెందు నిలువదు
                   హృదయంబు కత్తెరైబాధ పెట్టు
       
       
తే :   గోముఖంబును గలవాడ క్రూర మతిని
          ముష్టి పండును బోలు ముఖముఁజూడ
          దుర్గుణంబులు వివిగాంచి దుష్టుడనక
          అందువుకొనవయ్య శ్రీరామ వందనములు !

                                    - శ్రీ తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి